Regisseur grootschalige woningbouw Zuid West

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)


Datum: 2 weken geleden
Stad: Den Haag, Zuid-Holland
Contract type: Voltijd
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Functieomschrijving

Zoek je een nieuwe uitdaging? Nederland staat de komende jaren ook voor een grote uitdaging: de bouw van 900.000 nieuwe betaalbare en bereikbare woningen tot en met 2030. Jouw uitdaging kan worden om samen met je collega’s van de directie Woningbouw te zorgen dat er ook daadwerkelijk voldoende van deze goede woningen op de juiste plek komen!
Een van de ambities van de directie zoals verwoord in het programma Woningbouw is om te zorgen voor een integrale aanpak bij de gebiedsontwikkeling in grootschalige woningbouwgebieden. Grootschalige woningbouw gaat immers gepaard met complexe uitdagingen, omdat de schaal meer vraagt van de ontsluiting van de locatie, het vrijmaken van een locatie of het realiseren van voldoende groen en ruimte voor waterberging. Meerdere departementen zijn daarom bij deze opgave aan boord.
Door het huidige kabinet is al 7,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor goede ontsluiting en bereikbaarheid. Deze middelen zijn verdeeld over de verschillende regio's van Nederland (met de nadruk op grootschalige woningbouwlocaties binnen de NOVEX-verstedelijkingsgebieden) in een groot aantal nog verder uit te werken afspraken samen met het ministerie van I&W, BZK en de regionale overheden, de zogeheten BO/Mirt afspraken.
Het team 'grootschalige woningbouw' van de directie Woningbouw is, samen met I&W, verantwoordelijk voor het uitwerken van deze afspraken. Daarnaast is het team grootschalig verantwoordelijk om proactief ook andere departementen te binden aan deze opgave van het aanjagen van de grootschalige gebiedsontwikkeling. We werken samen met de gemeenten regio’s, provincies en departementale partners. Maar ook met marktpartijen en corporaties.
Voor de regio Zuidwest Nederland zoekt het team grootschalige Woningbouw van de directie Woningbouw een regisseur grootschalige woningbouw. Onder Regio Zuidwest valt Zuid-Holland en Zeeland.

Jouw uitdaging als regisseur grootschalige woningbouw
Als regisseur grootschalige woningbouw ga je een langdurige relatie aan met je lokale partners om de gedeelde ambities en afspraken goed uit te werken in toekomstbestendig planprocessen en planproducten waarbij je BZK/Woningbouw extern stevig weet te vertegenwoordigen. Je jaagt planprocessen aan en verbindt deze met andere thema’s en departementen en je bouwt aan duurzame (markt) coalities. Waar nodig functioneer jij als mede-opdrachtgever namens de programmadirecteur. Je bent enthousiasmerend, verbindend, ondernemend en constructief reflectief naar je partners en collega’s. Dat je ook op jezelf kunt reflecteren is voor jou vanzelfsprekend.
De juiste waarde voeg je toe door actief op te halen en in te spelen op de concrete ondersteuningsbehoeften uit de betrokken gemeenten, medeoverheden en marktpartijen en het vinden van oplossingen voor concrete knelpunten (onder andere door het ook betrekken van jouw groeiende netwerk). Dit weet je te combineren met een ‘hands on’ mentaliteit waardoor een snel een slagvaardige aanpak ontstaat.

Als je vanuit jouw talent en publieke drijfveren weet te komen tot een integrale coalitie aanpak voor deze grootschalige gebiedsontwikkeling die daadwerkelijk mooie, duurzame en bereikbare wijken oplevert, dan ben jij de regisseur grootschalige woningbouw die we zoeken!
Naast je activiteiten in je ‘eigen’ regio zet je jezelf ook in voor programma-activiteiten breed en bouw je mee aan de doorontwikkeling van de Directie Woningbouw van BZK in de breedte.

Functie-eisen


 • WO-opleiding met als richting bestuurskunde, planologie, economie, bouwkunde, sociale geografie of vergelijkbaar;
 • Je hebt minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring bij voorkeur in de grootschalige gebiedsontwikkeling met kennis van financiële afwegingskaders (zoals MKBA/Businesscase kennis) en/of kennis op het gebied van omgevings- en procesmanagement;
 • Je hebt ervaring met het maken van afspraken en samenwerking tussen rijk en decentrale overheden;
 • Je kent de verschillende belangen tussen gemeenten, rijk en bouwpartijen en weet deze met elkaar te verbinden;
 • Je bent in staat om te werken op het grensvlak van woningbouw/gebiedsontwikkeling en bereikbaarheid en is in staat om opgaven inhoudelijk te verbinden;
 • Je werkt in een politiek-bestuurlijke omgeving en je weet strategisch, tactisch, creatief en effectief om te gaan met de regierol in ontwikkeling van het directoraat-generaal Woningbouw
 • Je vindt het een uitdaging om onder hoge druk te komen tot de juiste inhoudelijke beslissingen
 • Je weet je ervaring met strategisch omgevingsmanagement in te zetten zodat BZK/Woningbouw extern stevig vertegenwoordigd is;
 • Je weet dat je samen altijd verder komt dus ben je naast regisseur van je regio ook actief lid van de afdeling grootschalig woningbouw.
 • Den Haag is de centrale standplaats waar je tenminste 2 dagen fysiek bent, voor het overige beheer je agenda naar eigen inzicht en de behoeftes van de regio waar je de regisseur het eerste aanspreekpunt van bent.

Arbeidsvoorwaarden


 • Salarisniveau schaal 14
 • Maandsalaris
  Min €5.359 – Max. €7.834 (bruto)
 • Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contractduur Vast contract na jaarcontract (bij voldoende functioneren)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 40

Overige arbeidsvoorwaarden


Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.


Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Woningbouw werkt aan de uitwerking van het programma Woningbouw. Binnen de directie richt de afdeling Grootschalige Woningbouw zich op het voorwaardenscheppende en richtinggevende nationale beleid en de regie, die nodig zijn voor de bouw van voldoende betaalbare woningen in de grootschalige woningbouwgebieden in Nederland. Een belangrijk onderdeel hiervan is de uitwerking van het programma Woningbouw en Mobiliteit waar samen met het ministerie van I&W fors geïnvesteerd wordt in woningen en bereikbaarheid. In dat kader dient het samenspel met medeoverheden, andere departementen en marktpartijen verder ontwikkeld te worden.

De woningbouwopgave is nauw verbonden met andere opgaves in het fysieke en sociale domein. Daarbij is er een sterke relatie met werk en bedrijvigheid, verduurzaming, verstedelijking, klimaatbestendigheid en de energietransitie. Op deze terreinen werkt de directie en de afdeling samen met andere onderdelen van BZK en andere departementen.
De afdeling adviseert de bewindspersonen over de aanpak van de woningbouwopgave in de grootschalige woningbouwgebieden, bereidt Algemene Overleggen voor met de Tweede Kamer, ontwikkelt beleid en procesregie in samenwerking met andere departementen, medeoverheden en stakeholders, zoals projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties.
De directie Woningbouw waar de afdeling Grootschalige Woningbouw deel van uitmaakt, staat voor een enorme opgave om de woningbouw in Nederland vlot te trekken. De directie Woningbouw is in april 2021 opgericht en voortvarende aan de slag gegaan. In enkele jaren heeft de directie een enorme groei doorgemaakt naar meer dan 100 fte. Deze uitbreiding is voorlopig nog niet ten einde, maar betekent wel dat de directie zich in een doorontwikkeltraject bevindt waarin de huidige taken en verantwoordelijkheden worden verdeeld over twee directies die in de toekomst nauw met elkaar zullen blijven samenwerken.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

De democratie versterken, de grondrechten van mensen bewaken en het openbaar bestuur in goede banen leiden; daar zet het ministerie van BZK zich elke dag voor in. Hiermee bouwen wij aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Hettie Politiek

(06) 10 18 24 93

Jan Nico Wigboldus

(06) 20 95 61 59

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Arie Speulman

(06) 15 35 92 29

Yvette van Greuningen

(06) 18 30 27 66

Hoe te solliciteren

Om op deze vacature te solliciteren, moet u machtigen op onze website. Als je nog geen account hebt, registreer je.

Plaats een CV

Vergelijkbare vacatures

Leerkracht Midden / Bovenbouw voorkeur groep 6

Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden, Den Haag, Zuid-Holland
5 dagen geleden
2 dagen geleden geplaatst 32-40 fte/uur S-gravenhage Primair onderwijs Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden Omschrijving organisatie SCOH komt voort uit de protestants-christelijke traditie. We geven onze traditie vorm op een manier die past bij onze tijd en de omgeving waarin we werken. Met onze principes en uitgangspunten aan de ene kant, en openheid voor nieuwe en andere opvattingen aan de andere....
Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden

B2B Medewerker

MediaMarkt, Den Haag, Zuid-Holland
6 dagen geleden
Wat ga je doen? Je zet je elke dag in om de wens van de zakelijke klant te overtreffen. Dit doe je door: Te streven naar maximale zakelijke klanttevredenheid; Te ondersteunen bij het vinden, opbouwen en uitbreiden van relaties met klanten op basis van loyaliteit en lange termijn relaties; Te ondersteunen en door de nationale B2B-strategie te implementeren, in lijn...
MediaMarkt

Casemanager re-integratie & preventie

HumanTotalCare, Den Haag, Zuid-Holland
€ 2.958 - € 3.698 per maand
1 week geleden
Als casemanager re-integratie & preventie (intern: re-integratie- en preventie adviseur, RPA) ondersteun je - samen met de (bedrijfs)arts - mkb-bedrijven bij hun verzuimmanagement. Je bent voor hen het vaste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor een optimaal verzuimproces binnen ArboNed. Continue bewaak je de voortgang van het (deel)herstel, waarbij je actief communiceert met de werkgever, de medewerker en de medische professional over...
HumanTotalCare