Programmamanager I-vakmanschap

Ministerie van Defensie


Datum: 1 week geleden
Stad: Den Haag, Zuid-Holland
Contract type: Voltijd
Ministerie van Defensie

Functieomschrijving

Als programmamanager I-vakmanschap draag je zorg voor het realiseren van (deel)projecten en programma's. Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van complexe projecten- / programmaportfolio en stuurt project- / programma-organisatie en/of -directie aan.
Je houdt je bezig met het integraal management van het programmaportfolio (op primaire of ondersteunende vakgebieden) en bent (eind)verantwoordelijk voor ontwikkeling en realisatie van strategische doelstellingen en de besturing van het programma en de daarbij behorende fasen (initiatief, definitie, ontwerp, voorbereiding, realisatie en nazorg).
Vanuit de functie is sprake van het richtinggevend beïnvloeden van de ambtelijke en politieke top en bestuurders, het inspelen op (inter)nationale politieke, maatschappelijke en/of organisatorische ontwikkelingen en vraagstukken.

Functie-eisen

Kwalificaties
Werk- en denkniveau
wo-werk- en -denkniveau
Opleidingsrichting en/of vakkennis
Leiderschap en aansturen (zeer) complexe projecten / programmaportfolio’s (onder andere. besluitvorming, politiek-bestuurlijke gevoeligheid, relatie met staande organisatie, internationale component) Kennis van en ervaring in (aansturen van) ontwikkelingen op het gebeid van opleiding, training en bewustwording. Ervaring met complexe onderhandelingen
Competenties
 • Omgevingsgericht;
 • Organisatiegericht aansturen;
 • Netwerken, doelgericht;
 • Communicatief sterk;
 • Samenbindend leiderschap;

Arbeidsvoorwaarden

  Salarisniveau schaal 15 Maandsalaris Min €6.408 – Max. €8.536 (bruto) Dienstverband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling Contractduur 2 jaar met uitzicht op vaste aanstelling Minimaal aantal uren per week 38 Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen, een thuiswerkvergoeding en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

De sollicitatiegesprekken zullen onder voorbehoud plaatsvinden op 12 december 2023 op het Plein-Kalvermarktcomplex in Den Haag.
Een veiligheidsonderzoek en assessment kunnen onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
Defensie is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit voorop staan. De manier waarop de medewerkers van Defensie met elkaar behoren om te gaan staat omschreven in de Gedragscode Defensie. De gedragscode vormt de basis van wat Defensie onder integriteit verstaat. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat nieuwe medewerkers op de hoogte zijn van de gedragscode Defensie.
Je gegevens worden uiterlijk 3 maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Dit is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure start.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het programma Defensie Open op Orde (DOO). heeft als doel om invulling te geven aan projecten en activiteiten waarmee het ministerie van Defensie invulling geeft aan de maatregelen uit de kabinetsreactie Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) (en additionele moties).
Om de informatiehuishouding en transparantie binnen Defensie(onderdelen) op een voldoende peil te brengen ondersteunt het programma de organisatie vanuit 4 pijlers:

 • Informatiehuishouding op orde
 • Informatieverstrekking (Implementatie Beslisnota's aan Tweede Kamer en implementatie Wet Open Overheid)
 • Signalen herkennen en de menselijke maat
 • I-vakmanschap

Met het programma DOO wordt ook uitvoer gegeven aan inrichtingsprincipes in de Defensievisie 2035 door: als Defensieorganisatie 'Transparant en zichtbaar in een betrokken samenleving te zijn' en door 'het Verbeteren en bereiken van een gezaghebbende informatiepositie'. Dit laatste wordt bereikt door een goede informatiehuishouding, als backbone van de defensieorganisatie en daarmee een randvoorwaarde voor Informatie Gestuurd Werken (IGW) en Informatie Gestuurd Optreden (IGO).

Het programma I-vakmanschap valt onder DOO. Het doel is om de organisatie in staat te stellen, door middel van opleiding, training en bewustwording, de vanuit DOO beoogde noodzakelijke verandering te realiseren (op het gebied van informatiehuishouding en transparantie). Hiermee vormt I-vakmanschap een cruciaal fundament voor alle initiatieven binnen DOO. Dit vanuit de gedachte dat de introductie van nieuwe systemen en werkwijzen goed begeleid moet worden, om positieve verandering mogelijk te maken.

Ministerie van Defensie

Het ministerie van Defensie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie uitvoeringscommando en de Defensie Materieel Organisatie.

Defensie vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (COMMIT) lijken op werkmaatschappijen. Defensie heeft ongeveer 68.000 medewerkers en is daarmee een van de grotere werkgevers van Nederland. Bij de Bestuursstaf, gevestigd aan het Plein in Den Haag, werken ongeveer 3.300 burgers en militairen.

Ministerie van Defensie

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Born

[email protected] 06-20003433

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Mevrouw Van Valkenburg

[email protected] 06-30801556

Hoe te solliciteren

Om op deze vacature te solliciteren, moet u machtigen op onze website. Als je nog geen account hebt, registreer je.

Plaats een CV

Vergelijkbare vacatures

Klantenservice Medewerker Programma Schoolmaaltijden

Rode Kruis, Den Haag, Zuid-Holland
€ 2.515 - € 3.108 per maand
2 dagen geleden
Klantenservice Medewerker Programma Schoolmaaltijden Missie Rode Kruis wereldwijd Het Rode Kruis heeft als missie het verlichten van menselijk lijden, het beschermen van leven en gezondheid en het hooghouden van menselijke waardigheid, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. De Rode Kruis Beweging wordt ondersteund door miljoenen vrijwilligers, die overal ter wereld volgens dezelfde zeven grondbeginselen handelen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit,...
Rode Kruis

Functioneel Beheerder

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Den Haag, Zuid-Holland
4 dagen geleden
Functieomschrijving Voor de afdeling Informatievoorziening & Beheer van FMHaaglanden zoeken wij een (ervaren) Functioneel beheerder. Het Functioneel beheer binnen FMH is ingericht conform algemeen gehanteerde standaarden, zoals BiSL. Voor het technisch en technisch-applicatiebeheer wordt gebruik gemaakt van de ICT-dienstverlener SSC-ICT en/of externe leverancier(s). Als Functioneel beheerder bij FMH ben je verantwoordelijk voor de continuïteit en het optimaal functioneren van de...
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Informatiemanager met projectmanagent skills

Ormer ICT, Den Haag, Zuid-Holland
1 week geleden
Omgeving Den Haag 3 maanden (+ optie verlenging) 36u 04-12-2023 Opdracht Je komt te werken als informatiemanager binnen het team IM, IB en OBI waarbij de afdelingen in het ruimtelijk domein je belangrijkste stakeholders zijn. Naast het Ruimtelijke domein zijn er nog 3 andere domeinen, namelijk het Sociaal domein, dienstverlening en interne organisatie. In het afgelopen jaar is er veel...
Ormer ICT