Participant Advisory Committee

Provincie Limburg NL


Datum: 3 dagen geleden
Stad: Maastricht, Limburg
Contract type: Voltijd
Provincie Limburg NL

Provincie Limburg investeert via het Limburgs Energiefonds (hierna LEF) in het Polestar Capital Debt Fund (hierna PCDF). Het PCDF is een fonds dat leningen verstrekt aan innovatieve Nederlandse circulaire projecten die zonder lening niet of vertraagd gerealiseerd zouden worden.

Om te zorgen dat het LEF goed beeld houdt van haar investering in het PCDF en grip houdt op de activiteiten binnen het PCDF, wordt een lid voor de Participant Advisory Committee (PAC) van het PCDF gezocht.

Als PAC-lid van het PCDF neem jij standpunten in over specifieke management aspecten van het PCDF. Hiervoor beschik je over uitgebreide ervaring met het beheer van investeringsfondsen en het nemen van investeringsbeslissingen en (energie)-technische, innovatieve en circulaire projecten.

In deze functie behartig je als PAC-lid het LEF-belang bij PCDF

Het LEF is een deelneming van de Provincie Limburg. Het Limburgs Energie Fonds (LEF) B.V. zorgt voor realisatie van kansrijke projecten in of vóór Limburg die zich richten op energiebesparing, duurzame energieopwekking, bijdrage aan de circulaire economie of asbest saneren. Het gaat daarbij om projecten die aantoonbaar en kosteneffectief bijdragen aan de reductie van CO2 uitstoot, het verminderen van afval of het verminderen van het aantal vierkante meters asbest. Het fondsbeheer en bestuur van LEF wordt uitgevoerd door een extern bestuur en fondsbeheerder, Polestar Capital.

Een van de investeringen van het LEF is een participatie in het PCDF. PCDF is een fonds investeert in projecten met de potentie een ecologische impact te hebben op het gebied van CO2- en afvalreductie en het vervangen van fossiele grondstoffen. Het zijn projecten die nog te innovatief of kapitaalintensief zijn om te worden gefinancierd door de markt, waardoor deze projecten niet van de grond dreigen te komen. Het doel van het PCDF is om een stuk van dit financieringsgat op te vangen, waardoor deze innovatieve ondernemers de kans krijgen om hun onderneming te realiseren. Meer informatie over het PCDF is te vinden op www.pcdf.nl.

De investering in PCDF via het LEF staat net als LEF zelf op afstand van Provincie Limburg. Het blijft hierbij echter wel van belang dat Provincie Limburg voldoende zicht houdt op de investering van het LEF, welke is gedaan met publiek geld. Om deze reden moet worden geborgd dat het PCDF handelt in lijn met de overeengekomen bepalingen, het fonds juist wordt beheerd en dienen de belangen van het LEF te worden behartigd in het PAC van het PCDF. De Provincie Limburg zal hiertoe een PAC-lid selecteren die ter benoeming zal worden voorgedragen aan het PCDF. Het PAC wordt verder gevormd door vertegenwoordigers van de andere participanten in het fonds, waaronder Invest-NL en Pensioenfonds Detailhandel.

De selectie van het PAC-lid vindt plaats conform het geldende beleidskader ‘benoemingen en aandeelhoudersvoordrachten (Beleidskader benoemingen 2.0)’ van de Provincie Limburg, waarna Provincie Limburg aan het LEF opdraagt de kandidaat voor te dragen ter benoeming.

Dit doet een PAC-lid bij het PCDF

Het LEF is één van de participanten binnen het PCDF met een permanent recht op voordracht van een lid voor een zetel in het PAC. Het PAC houdt zich bezig met materiële management aspecten van het fonds en komt meerdere keren per jaar samen in een PAC vergadering. In deze vergadering zal het PAC worden geïnformeerd en worden besluiten genomen. Het door de Provincie Limburg geselecteerde PAC-lid zal daarbij het belang van het LEF behartigen.

In de fondsdocumentatie van het PCDF is bepaald welke taken tot het PAC behoren. Dit zijn onder andere:

 • ten minste een keer per jaar de jaarrekening en het bestuursverslag van het PCDF bespreken met de beheerder van het fonds;
 • goedkeuring geven aan een aantal specifieke management aspecten van het PCDF, zoals onder andere over:
  • het verkorten over verlengen van de looptijd van het PCDF, of ontbinding van het PCDF;
  • wijziging van de investeringsstrategie van het PCDF;
  • benoeming en ontslag van de beheerder van het PCDF;
  • aanpassing van fondsdocumentatie;
  • besluiten over een materieel potentieel of daadwerkelijk geval van belangenverstrengeling gerelateerd aan een co-investering.

Als PAC-lid geselecteerd door Provincie Limburg zal je hierbij handelen met als uitgangspunt de kaders van het investeringsbesluit van LEF in PCDF en de kaders meegegeven door Gedeputeerde Staten als Algemene Vergadering van LEF. Er zal met regelmaat overleg plaatsvinden met de Portefeuillehouder LEF van Gedeputeerde Staten en het ambtelijk kernteam LEF.

Wat wij vragen en verwachten

Van een PAC-lid verwachten wij:

 • Aantoonbare en relevante werkervaring (5-10 jaar) met en goede kennis van beheer van beleggingsfondsen en de private kapitaalmarkt, zoals risicokapitaal en venture capital, en van financieringsconstructies en investeringen in het algemeen;
 • Kennis van, affiniteit met en aantoonbare en relevante werkervaring met (energie)technische, innovatieve circulaire projecten en verduurzaming (in Limburg);
 • Maatschappelijk bewustzijn voor Limburg;
 • Bewustzijn voor de bijzondere rol van LEF in het financieringslandschap, waarbij door LEF met publiek geld wordt geïnvesteerd;
 • In staat zijn om ten opzichte van de andere leden van het PAC en het fondsmanagement onafhankelijk en positief-kritisch te opereren;
 • Kennis van, affiniteit met en ervaring op het snijvlak privaat/publiek is een pre;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal;
 • Snel kunnen schakelen en proactief handelen.

Wij bieden jou:

Een PAC-lid ontvangt een vergoeding voor zijn/haar werkzaamheden. Hierbij worden de bepalingen uit de Wet Normering Topinkomens (WNT) gehanteerd. De jaarlijkse vergoeding is gebaseerd op het uitgangspunt van cumulatief +/- 8 werkdagen op jaarbasis. Hiervoor ontvangt het PAC-lid een jaarlijkse vergoeding van €10.000. Daarnaast ontvangt het PAC-lid reiskostenvergoeding, binnen de kaders van de WNT.

Overige informatie

De benoeming is voor een zittingstermijn van 4 jaar, welke termijn één maal kan worden verlengd met maximaal 4 jaar.

De geselecteerde kandidaat dient voorafgaand aan de voordracht er benoeming een integriteitsverklaring te ondertekenen en een VOG te overleggen.

De werving vindt plaats conform het beleidskader ‘benoemingen en aandeelhoudersvoordrachten’ door de Provincie Limburg als aandeelhouder van het LEF. De benoeming van het door de Provincie voorgedragen PAC-lid vindt plaats door Polestar Capital, de beheerder van PCDF.

Het PAC-lid zal na benoeming ook worden vermeld in het benoemingenregister van de Provincie Limburg, welke via de provinciale website www.limburg.nl is te raadplegen. Ook worden Provinciale Staten geïnformeerd over aandeelhoudersvoordrachten op basis van het beleidskader ‘benoemingen en aandeelhoudersvoordrachten’

Gezien de samenstelling van andere benoemingen binnen het LEF als provinciale deelneming, wordt er bij gelijke geschiktheid de voorkeur gegeven aan een vrouw.

Als uitgangspunt geldt dat kandidaten onafhankelijk zijn. Dit om tegenstrijdige belangen, conflicterende nevenfuncties of loyaliteitsissues te voorkomen.Solliciteren

Wij zien jouw sollicitatie graag vóór 11 oktober a.s. tegemoet.
Je kunt reageren via de button "Solliciteren" of je kunt de sollicitatie sturen naar [email protected].

Solliciteren

Meer informatie

Wil je eerst meer weten over de vacature? Neem vrijblijvend contact op met Thijs Pepels, Beleidsmedewerker Energie en Accountmanager Limburgs Energie Fonds via telefoonnummer 06 -25 77 95 05.

Hoe te solliciteren

Om op deze vacature te solliciteren, moet u machtigen op onze website. Als je nog geen account hebt, registreer je.

Plaats een CV

Vergelijkbare vacatures

Operator

Pro Industry, Maastricht, Limburg
€ 3.000 - € 3.100 per maand
1 week geleden
Heb je interesse om aan de slag te gaan als operator in de papierindustrie, waar je een startsalaris tot wel €3100,- bruto per maand kunt verdienen inclusief ploegentoeslag? Als operator krijg je de kans om jezelf verder te ontwikkelen binnen dit toonaangevende internationale bedrijf, met mogelijkheden voor opleidingen en cursussen. Binnen dit bedrijf worden erkenning en waardering hoog in het...
Pro Industry

Sales Manager LBG Hotels, Maastricht

LBG Hotels, Maastricht, Limburg
2 weken geleden
Als Minister of Commerce ben jij degene die zorgdraagt voor het genereren van nieuwe business en het halen van omzetresultaten voor de LBG Hotels concepten in Maastricht. Sales Manager a.k.a. Minister of Commerce LBG Hotels Fulltime – 30,4 uur Locatie: Maastricht Startdatum: oktober / november 2023 Als Sales Manager of Minister of Commerce haal jij je voldoening uit het genereren...
LBG Hotels

Verkoopmedewerker

Hunkemöller, Maastricht, Limburg
3 weken geleden
Verkoopmedewerker / Winkelmedewerker voor 32 uur per week in Maastricht. De missie van Hunkemöller is om een ‘much loved, global & inclusive' brand te zijn - gedreven door onze mensen. We hebben meer dan 900 winkels in 15 landen en we groeien nog steeds. Onze plannen om uit te breiden, zowel in Europa als daarbuiten, bieden geweldige kansen voor mensen...
Hunkemöller